I. Recrutering

People @ People is ervan overtuigd dat elke selectie van de juiste kandidaat binnen uw organisatie, de combinatie is van enerzijds het contacteren van actief-zoekende én anderzijds het benaderen van latent-zoekende kandidaten. Kennis van het vak en een oprechte interesse in zowel kandidaten als partners, zijn daarbij dé sleutelwoorden.

Hiervoor wordt een bewezen en succesvolle werkwijze gehanteerd:

 • Intakegesprek (HR, directie, lijnmanagement, …)
 • In kaart brengen van potentiële kandidaten
 • Selectie van geschikte kandidaten
 • Voorstelling van gekwalificeerde kandidaten
 • Assessment van de eindkandida(a)t(en)

Het is belangrijk een volledig beeld te krijgen over:

 • de bedrijfscultuur
 • zachte en harde criteria
 • concrete doelstellingen
 • werkmethodieken
 • persoonlijke accenten van alle betrokken  leidinggevende(n)
 • arbeidsvoorwaarden.

Dit om een zo breed mogelijk beeld van de organisatie te verwerven.

Meer dan 90% van de geschikte kandidaten zijn professioneel actief en hooguit latent geïnteresseerd.

Om de kans tot slagen te maximaliseren, wordt bewust de volledige doelgroep benaderd.

Door de beproefde manier van zoeken én een dagelijkse, consequente opvolging, is de markt heel goed gekend en slaagt People @ People erin om met de juiste kandidaten in contact te komen.

Met een kritische blik worden cv’s gelezen, vervolgens worden kandidaten grondig gescreend tijdens het eerste telefonische contact. Enkel wie geselecteerd wordt, krijgt een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Dit wordt gekenmerkt door oprechte interesse, diepgang en de nodige directheid, indien nodig met confronterende vragen. Maar altijd integer en met respect.

Het is een bewuste keuze van People @ People om te vertrekken vanuit de kandidaat.

Tijdens de gesprekken ligt klemtoon hoofdzakelijk op persoonlijkheid, drijfveren, ervaringen, motivatie, ambitie en competenties.

De doelstelling  is zeer duidelijk: de beste en meest geschikte kandidaten selecteren.

Kandidaten die na de screening en gesprekken geschikt worden bevonden, worden voorgesteld aan onze partner.

People @ People licht u via een profielschets, het verhaal achter het cv toe. De focus ligt daarbij op persoonlijkheid, ervaring, motivatie, toegevoegde waarde die deze kandidaat kan bieden, loonsverwachtingen en tot slot eventuele aandachtspunten.

Indien gewenst, worden er in samenspraak met de kandidaat, referentiechecks uitgevoerd.

II. Direct Search/Headhunting

Bij confidentiële opdrachten – waarbij wederzijds vertrouwen centraal staat – biedt People @ People haar partners de mogelijkheid om te werken via headhunting.

Meestal betreft dit profielen uit het midden- tot topkader met specifieke competenties en ervaring.

Voor een headhuntingopdracht wordt, zowel voor partners als voor kandidaten een identieke werkwijze voor selectie, voorstelling en assessment gehanteerd.